Kế hoạch bài học cho Mô-đun 102 [VN]

AD

102 – Ứng dụng Kinh tế tuần hoàn trong 3 ngành then chốt

Là phần thứ hai của Circular Innovation Curriculum (Chương trình giảng dạy Đổi mới Tuần hoàn), Mô-đun này sẽ giúp các nhà giáo dục hướng dẫn học viên các ứng dụng và nghiên cứu điển hình về các khái niệm về nền kinh tế Tuần hoàn trong môi trường khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.

Mô-đun được thiết kế gồm 2 phần với thời lượng khoảng 8 giờ nhằm cung cấp cho người học các khái niệm sau:

  • Phân tích và so sánh các chiến lược tuần hoàn hóa trong những thị trường cụ thể (ví dụ: Việt Nam và ASEAN)
  • Kết nối với những doanh nhân tuần hoàn tại Việt Nam
  • Phát triển ý tưởng từ Mô-đun 101

Tải bản trình chiếu tại đây.


Bản tóm tắt


Ngày 1


Ngày 2

The Incubation Network
2022
Da Nang, Vietnam
theincubationnetwork.com

Contact us