Đổi mới sáng tạo trong trường đại học cho sinh viên kỹ thuật, công nghệ

AD

By KisStartup, in collaboration with the Ida C. & Morris Falk Foundation

Tiếp nối chuỗi hoạt động hợp tác với Bach Khoa Innovation, KisStartupKisImpact nhằm hỗ trợ hoạt động Đổi mới Sáng tạo thượng nguồn tại Việt Nam, Quỹ ICM Falk và KisStartup hợp tác công bố kết quả nghiên cứu “Đổi mới sáng tạo trong trường đại học cho sinh viên kỹ thuật, công nghệ“.

Dựa trên kinh nghiệm làm việc với các tổ chức sinh viên và các trường đại học từ KisStartup và Quỹ ICM Falk, chúng tôi nhận thấy rằng giải pháp từ đề tài nghiên cứu của sinh viên kỹ thuật, công nghệ đảm bảo được tính mới, khả thi về mặt công nghệ. Tuy nhiên, phần lớn dự án khởi nghiệp từ đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên khối ngành này đều kết thúc mà không được tiếp nối sau khi chủ dự án tốt nghiệp. Điều này thật sự đáng tiếc, trong khi doanh nghiệp vẫn đang ngày đêm tìm kiếm giải pháp công nghệ phù hợp trong nước, nhưng không thể tiếp cận được vì giải pháp chưa được thương mại hóa.

Nghiên cứu góp phần xây dựng bức tranh tổng thể của hệ sinh thái khởi nghiệp xung quanh các trường đại học thiên về kỹ thuật, công nghệ. Trong khi xu hướng liên ngành, phần cứng thông minh, công nghệ phục vụ giải quyết các vấn đề môi trường, v.v. đang tạo nên những động lực mạnh mẽ cho khởi nghiệp khu vực kỹ thuật, thì dường như các trường đại học tại Việt Nam vẫn đang vướng mắc để thúc đẩy hệ sinh thái của mình phát triển đúng với tiềm năng.

The Incubation Network
2022
Da Nang, Vietnam
theincubationnetwork.com

Contact us